เว็บตรง

เว็บตรงจักรวาลที่ราบรื่น

เว็บตรงจักรวาลที่ราบรื่น

ด้วยการสังเกตแสงจากยุคต่างๆ ในประวัติศาสตร์ของจักรวาล เว็บตรงนักจักรวาลวิทยาสามารถคำนวณคุณสมบัติของเอกภพได้ เช่น อายุและอัตราการขยายตัว แต่ในการทำเช่นนี้ นักวิจัยจำเป็นต้องมีแบบจำลองหรือกรอบการทำงานที่อธิบายเนื้อหาของจักรวาลและวิธีการที่ส่วนผสมเหล่านั้นมีวิวัฒนาการเมื่อเวลาผ่านไป การใช้กรอบนี้ นักจักรวาลวิทยาสามารถทำการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ของจักรวาลเพื่อทำการคาดคะเนที่สามารถเปรียบเทียบกับการสังเกตที่เกิดขึ้นจริงได้ COSMIC WEB กระจุกตัวและเส้นใยของสสารผ่านจักรวาลจำลอง 2 พันล้านปีแสง  การจำลองนี้รวมเอาบางแง่มุมของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์...

Continue reading...

เว็บตรงเข้าตา

เว็บตรงเข้าตา

ถึงกระนั้น โรคทางพันธุกรรมจำนวนมากส่งผลกระทบต่อเว็บตรงทั้งร่างกายหรืออวัยวะที่ไม่สามารถนำออกและแก้ไขในห้องปฏิบัติการได้ ไม่มีใครรู้ว่า CRISPR สามารถทำงานได้ดีในร่างกายมนุษย์หรือไม่ แต่การทดลองทางคลินิกโดยใช้ตัวแก้ไขยีนเพื่อรักษาอาการตาบอดที่สืบทอดมาซึ่งเรียกว่า Leber congenital amaurosis 10 อาจช่วยตอบคำถามได้ ความผิดปกตินี้เกิดจากการกลายพันธุ์ใน ยีน CEP290ที่นำไปสู่โปรตีนที่ไม่ทำงาน เมื่อโปรตีนไม่ทำงาน...

Continue reading...